Formalne sprawy związane ze ślubem - Formalności ślubne

Kiedy już zdecydujecie się na zalegalizowanie waszego związku, a przed tym jak zaczniecie zapraszać gości i szukać ślubnych ubrań musicie załatwić kilka ważnych spraw formalnych. Będą się one różniły w zależności od tego, czy decydujecie się na ślub cywilny, konkordatowy (ceremonia kościelna z aktem prawnym) czy jedynie kościelny.

ślub

Aby uzyskać ślub cywilny należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym zameldowane jest przynajmniej jedno z was na około cztery tygodnie przed planowaną datą i złożyć stosowne dokumenty. Będziecie też musieli zdecydować, jakie nazwisko będzie nosiła przyszła żona i czyje nazwisko dostaną wasze dzieci. Musimy w USC mieć ze sobą:

  • skrócone akty urodzenia,
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa,
  • jeżeli jedno z was nie ma odpowiedniego wieku (kobieta 18 lat, mężczyzna 21 lat) do zawarcia związku małżeńskiego potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego na wasz ślub.

w przypadku ślubu z cudzoziemcem potrzebne będą:

  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca.

Nie można zapomnieć załatwiając formalności ślubne o dowodzie osobistym do wglądu, oraz o opłacie skarbowej w wysokości 100 zł.

W przypadku decyzji o ślubie kościelnym należy wybrać się na plebanię sześć miesięcy przed planowanym ślubem. Taki ślub zawierany jest głównie w parafii, w której mieszka panna młoda. Tu składamy następujące dokumenty:

  • metryki chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne),
  • zaświadczenia o bierzmowaniu i uczęszczaniu na lekcje religii,
  • potwierdzenia wysłuchania nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
  • zaświadczenia o odbytych spowiedziach,
  • musimy mieć ze sobą dowody osobiste do wglądu.

Kiedy decydujemy się na ślub konkordatowy po ustaleniu z księdzem daty zawarcia przez was związku i po spełnieniu formalności kościelnych musicie jeszcze odwiedzić USC i załatwić formalności takie jak podczas ślubu cywilnego. Urzędnik wystawia nam stosowne zaświadczenie, z którym udajemy się ponownie do kancelarii parafialnej. W dniu ślubu razem ze świadkami podpisujecie dokumenty cywilno-prawne świadczące o zawarciu waszego małżeństwa, a po upływie około dwóch tygodni w USC odbierzecie odpis skróconego aktu małżeńskiego.